Lao động công nghệ thông tin đi Đức có thể nhận lương 90 triệu đồng